1. Chất lượng dịch vụ

*Nhân viên được tuyển chọn và đào tạo chuyên nghiệp
*Hồ sơ nhân viên có lý lịch đầy đủ, có giấy xác nhận địa phương
*Luôn giữ Nhân viên giúp việc cố định làm tại nhà Quý khách, chỉ thay đổi khi Nhân viên nghỉ do ốm, do lý do cá nhân, chuyển đổi vị trí công việc.

2. Đền Bù

* Đền bù tài sản mất cắp: Trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc nhân viên giúp việc lấy trộm đồ của Khách hàng. Khách hàng sẽ có đền bù tối đa 2 triệu (cho khách hàng với hợp đồng 12 tháng).